Τι περιλαμβάνει ένα βιογραφικό;

Δείτε αναλυτικά ποιες πληροφορίες συμπληρώνετε
στο europass βιογραφικό σας

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να συμπεριλάβετε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία στο βιογραφικό σας σημείωμα:

 • Oνοματεπώνυμο  

 • Φύλο, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά)

 • Τηλέφωνα  (σπίτι/ εργασία και κινητό), email  : Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι επαγγελματική και αποφεύγεται email όπως π.χ.  papaki12@example.com!

 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης & λογαριασμούς άμεσων μηνυμάτων (π.χ. Skype, Viber, Linkdeln)

 • Επαγγελματικές ιστοσελίδες ή ιστολόγια: Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναδείξετε την εργασία σας αλλά και τις δεξιότητές σας 

 • Διεύθυνση εργασίας/ κατοικίας

 • Φωτογραφία: Επιλέξτε μια φωτογραφία σε μέγεθος και ύφος κατάλληλη για βιογραφικό σημείωμα (PNG ή JPG) ώστε να ταιριάζει με το επαγγελματικό/ εκπαιδευτικό σας προφίλ. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Παρουσιάστε την εκπαίδευσή σας με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Κατά προτίμηση, παραθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τίτλος σπουδών : Για παράδειγμα, “Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΙΕΚ  στην Κομμωτική τέχνη”, Πτυχίο Ψυχολογίας

 • Στοιχεία οργανισμού (όνομα, πόλη και χώρα και προαιρετικά  τη διεύθυνση, το email και τον ιστότοπο)

 • Περιγράψτε συνοπτικά τι μάθατε και αναφέρετε τη βαθμολογία, την πτυχιακή εργασία ή άλλα πρότζεκτ που αναπτύξατε κατά την διάρκεια των σπουδών σας εφόσον προσθέτουν μια θετική εικόνα στο βιογραφικό σας

 • Επίπεδο EQF ή εθνικό επίπεδο προσόντων:  Σημειώστε το επίπεδο στο οποίο αντιστοιχεί το πτυχίο ή πιστοποιητικό σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Eθνικό Πλαίσιο Προσόντων (EΕΠ) εδώ.

Επαγγελματική εμπειρία

Παρουσιάστε την εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση, αποφεύγετε να καταγράφετε κάθε εργασία που είχατε ποτέ. 

Προσθέστε ξεχωριστά την κάθε εργασιακή σας εμπειρία. Ξεκινήστε από την πιο πρόσφατη.

Κάθε εμπειρία, είναι καλό να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ημερομηνίες απασχόλησης

 • Επάγγελμα ή θέση που κατέχετε (π.χ. Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, Οργανωσιακός Ψυχολόγος).

 • Στοιχεία εργοδότη (όνομα εργοδότη, πόλη, χώρα και προαιρετικά τομέα δραστηριότητας, ιστοσελίδα, Δ/νση)

 • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Αναφέρετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες  που έχετε αναλάβει στην επαγγελματική σας εμπειρία ως τώρα, καθώς επίσης και τα επιτεύγματά σας (παραδείγματα: διαχείριση ευρωπαϊκού προγράμματος όπου πρότεινα και υλοποίησα τα ακόλουθα..                 ήμουν υπεύθυνος για το συντονισμό και την διοργάνωση πανελλήνιας εκδήλωσης,  δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας κλπ). Τεκμηριώστε όπου είναι εφικτό με αποδεικτικά στοιχεία π.χ.  σύνδεσμος, βίντεο.

Θυμηθείτε:

 • Αν κάνετε αίτηση για θέση εργασίας χωρίς να έχετε αντίστοιχη προϋπηρεσία, τονίστε τις σχετικές δεξιότητες που αποκτήσατε από άλλες  εμπειρίες στη διάρκεια της ζωής σας

 • Εάν έχετε ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία, μπορείτε να:

  • περιγράψτε πρώτα την εκπαίδευση και την κατάρτισή σας.

  • αναφέρετε εμπειρίες εθελοντισμού ή προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιες από τις προτεινόμενες ενότητες:

 • Μητρικές γλώσσες: Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να επισημάνετε τις μητρικές σας γλώσσες

 • Άλλες γλώσσες:  Κάνετε την αυτοαξιολόγησή σας σε σχέση με την γνώση της ξένης γλώσσας που έχετε σε Κατανόηση, Ομιλία, γραφή στα ακόλουθα επίπεδα Α1 -Α2 Βασικός χρήστης, Β1-Β2 Ανεξάρτητος χρήστης, C1 και C2 – Έμπειρος χρήστης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τα σχετικά διπλώματα ή πιστοποιητικά που έχετε λάβει.

 • Επικοινωνιακές-διαπροσωπικές, οργανωτικές/διαχειριστικές και εργασιακές δεξιότητες: Δώστε μια σύντομη περιγραφή των δεξιοτήτων σας και επισυνάψτε αποδεικτικά στοιχεία π.χ. φωτογραφία, βίντεο, ιστοσελίδα.

 • Ψηφιακές δεξιότητες: ομαδοποιήστε σε ενότητες τις δεξιότητές σας (π.χ. Internet, γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά προγράμματα, χρήση Η/Υ, διαχείριση social media)

Προσωπικές δεξιότητες

Μπορείτε να επιλέξετε από τις προτεινόμενες ενότητες όπως γλωσσικές, ψηφιακές και προσωπικές δεξιότητες, προγράμματα πρακτικής άσκησης ή εθελοντισμού, προτζεκτ στα οποία συμμετείχατε σεμινάρια -συνέδρια που έχετε παρακολουθήσει, διακρίσεις, χόμπι και ενδιαφέρονται καθώς και να προσθέσετε εσείς μια νέα ενότητα.

Αφού περιγράψετε την ενότητα που επιλέξατε μπορείτε να προσθέσετε έναν σχετικό σύνδεσμο για αρχείο ή βίντεο

Πρόσθετες πληροφορίες/ενότητες

Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε επιπλέον ενότητες για να αναφέρετε  πιστοποιήσεις, συνέδρια,  διακρίσεις και τα βραβεία, εθελοντισμό, χόμπι, δημοσιεύσεις, συλλόγους που συμμετέχετε,  συστάσεις, άδεια οδήγησης κλπ.

Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε όσο το δυνατόν περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες θέλετε. Τα τυχόν κενά πεδία δεν θα συμπεριληφθούν στο τελικό βιογραφικό σας σημείωμα.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε δικαιολογητικά στο βιογραφικό σας σημείωμα Europass με μορφή συνδέσμων.

Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 4.5 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 4