Σχετικά με το Europass 

Το  αξιόπιστο ευρωπαϊκό εργαλείο για να διαχειριστείτε την σταδιοδρομία σας

Σχετικά με το Europass

Το Europass είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να υποστηρίξει την κατανόηση και διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων.

 

 

 

Θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004.

Αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο 2018 με στόχο να προσφέρει σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε. 

 

 

Ιστορία του Europass

 

2004: Θεσμοθέτηση

Θεσπίζεται το Europass  στις 15 Δεκεμβρίου 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Απόφαση 2241/2004/EK

2005: Δικτυακός τόπος Europass

Επίσημη έναρξη του διαδικτυακού τόπου του Europass

2016: EU Skills Agenda

Ενσωμάτωση του Europass στη νέα ατζέντα δεξιοτήτων της ΕΕ

2018: Εγκρίνεται η πρόταση για το νέο Europass

Ξεκινάνε οι προεργασίες για το νέο Europass   Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 18ης Απριλίου 2018.

2019: 150 εκατομμύρια CVs

2.5 εκατομμύρια επισκέψεις στο portal του Europass ανά μήνα

668.837 Cvs από την Ελλάδα κατά το 2019

1 Ιουλίου 2020: Νέα πλατφόρμα Europass

Ξεκινάει η νέα πλατφόρμα στο Europass παρέχοντας ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και οργανισμών.

 

Ψήφισμα Europass 2018

Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή:
προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (2018/2090(INI))  μπορείτε να  βρείτε εδώ

Ψήφισμα Europass 2004

Tην απόφαση 2241/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2004
σχετικά µε το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων
(Europass)μπορείτε να την βρείτε εδώ  

Έκθεση αξιολόγησης του Europass

Η  2η τελική  έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας  Europass   βασίζεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων από έρευνες που διενεργήθηκαν σε τελικούς χρήστες, σε εμπλεκόμενους φορείς και στα Εθνικά Κέντρα Europass που λειτουργούν σε 35 χώρες κι έχουν εμπειρία από την εφαρμογή του europass καθώς και σε συνεντεύξεις και έρευνα πεδίου και διενεργήθηκε από την PPMI (2013).  Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ 

Europass

Το europass παρέχει ένα σύνολο δωρεάν εργαλείων και υπηρεσιών που σας βοηθούν να σχεδιάσετε το κάθε βήμα της σταδιοδρομίας σας! 

 Βρείτε πληροφορίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Αξιοποιήστε τα εργαλεία του europass για να παρουσιάσετε και να τεκμηριώσετε τα προσόντα σας !

Διαθέσιμο δωρεάν σε 30 γλώσσες

Εθνικά κέντρα πληροφορούν και συντονίζουν τις δράσεις του Europass στην Ευρώπη.

εργαλεία διαχείρισης σταδιοδρομίας

Διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα στις χώρες της Ευρώπης.

Ενισχύει τη διασύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

Καθιστά αναγνωρίσιμα και διαφανή τα προσόντα και τις δεξιότητες σε εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Νέο Europass

τι αλλάζει;

Μια δωρεάν δημόσια υπηρεσία χωρίς αποκλεισμούς.

Τον  Ιούλιο του 2020 εγκαινιάστηκε η νέα πλατφόρμα Europass www.europass.eu η οποία παρέχει το αναγκαίο  πλαίσιο και τα εργαλεία για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας και την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Εισάγει διαδικτυακά σύγχρονα εργαλεία  που ανταποκρίνονται στους μεταβαλλόμενους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε και εργαζόμαστε. Διαχειρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Το νέο Europass είναι  ο προσωπικός σας ψηφιακός χώρος, όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε όλη την εκπαιδευτική και εργασιακή σας εμπειρία, να παρουσιάσετε τις δεξιότητες σας και να ανακαλύψετε ευκαιρίες που η Ευρώπη μπορεί να σας προσφέρει.

Μπορούν τα προσόντα μου να γίνουν κατανοητά οπουδήποτε στην Ευρώπη;

ΝΑΙ!

Το Europass σας βοηθά να παρουσιάσετε το προφίλ σας ή το CV σας με έναν τρόπο που είναι κατανοητός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη νέα πύλη Europass θα βρείτε πληροφορίες για εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα αναγνώρισης προσόντων ώστε να ενημερωθείτε κατάλληλα καθώς και να επωφεληθείτε από τα Ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass.

Μπορώ να αναζητήσω εργασία ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το Europass;

Nαι, στο Europass μπορείτε αναζητήσετε μια θέση εργασίας στην Ευρώπη μέσα από την βάση δεδομένων χιλιάδων θέσεων εργασίας που δημοσιοποιεί το δίκτυο Eures.

Μπορείτε να αναζητήσετε επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα, να προετοιμάσετε και να στείλετε αιτήσεις, να αναγνωρίσετε τους στόχους και τα ενδιαφέροντά σας, να αναδείξετε τις δεξιότητές σας

Δημιουργήσετε σήμερα το προφίλ σας και επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Europass για εσάς!

Τι προσφέρει

Δωρεάν εργαλεία για τη σταδιοδρομία

Περισσότερα

Τα εργαλεία του Europass σας βοηθούν να περιγράψετε και να παρουσιάσετε με έναν αποτελεσματικό τρόπο τις δεξιότητες, τα προσόντα και τις εμπειρίες προς τους εργοδότες ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα εργαλεία του Europass σας στηρίζουν να σχεδιάσετε κάθε βήμα της σταδιοδρομίας σας!

Μάθετε περισσότερα για το Προφίλ, το Βιογραφικό, την Κινητικότητα, το Παράρτημα Διπλώματος, το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού

Εργασία στην Ευρώπη

Περισσότερα

Στο Europass μπορείτε αναζητήσετε μια θέση εργασίας στην Ευρώπη μέσα από την βάση δεδομένων χιλιάδων θέσεων εργασίας που δημοσιοποιεί το δίκτυο Eures.

Bρείτε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες και τις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας ώστε να σχεδιάσετε το επόμενο βήμα σας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για  την εργασία στην χώρα που σας ενδιαφέρει.

Λάβετε εξατομικευμένες προτάσεις που σας ταιριάζουν για θέσεις εργασίας  σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκπαίδευση στην ευρώπη

Περισσότερα

Λάβετε προτάσεις που σας ταιριάζουν για  εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

​Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές  στην χώρα που σας ενδιαφέρει.

Αναζητήστε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με θέματα επικύρωσης και αναγνώρισης προσόντων καθώς και για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που θα σας βοηθήσουν στην σταδιοδρομία σας.

 

Διαλειτουργικότητα

Περισσότερα

Η διαλειτουργικότητα Europass (interoperability)  διευκολύνει την ανταλλαγή  δεδομένων  και πληροφοριών ανάμεσα σε άτομα, διαφορετικές υπηρεσίες και παρόχους εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργοδότες.

Μάθετε περισσότερα για την διαλειτουργικότητα που προσφέρει το europass εδώ

Δεξιότητες και ενδιαφέροντα

Περισσότερα

Σκεφθείτε ποιες δεξιότητες έχετε και αναδείξτε τις στο προφίλ σας.

Το europass σας βοηθά με το σύστημα ταξινόμησης ESCO να αναγνωρίσετε και να καταγράψετε τις δεξιότητές σας.

Σας παρέχει επίσης εργαλεία για να αξιολογήσετε μόνοι σας  δεξιότητες όπως οι γλωσσικές, οι ψηφιακές.

Θέστε τους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά σας και κάντε το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία σας!

Ψηφιακά Διαπιστευτήρια

Περισσότερα

Τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass σας επιτρέπουν να λαμβάνετε και να κοινοποιείτε τα πτυχία, διπλώματα και πιστοποιητικά που σας χορηγούν τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με εύκολο, ψηφιακό και αποτελεσματικό τρόπο.

Περιγράφουν τα προσόντα σας και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν  πληροφορίες για τα μαθήματά σας, τη βαθμολογία, τις εργασίες και άλλα επιτεύγματά σας. Μάθετε περισσότερα εδώ

Γιατί να χρησιμοποιήσω το Europass?

Προφίλ Europass

Δημιουργήστε το προφίλ σας για να παρουσιάσετε όλα σας τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τα βραβεία, τις εμπειρίες σας  σε ένα μοναδικό ασφαλές διαδικτυακό μέρος. Με το προφίλ σας έχετε πρόσβαση σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το Europass για εσάς!

Βιογραφικό Europass

Δημιουργήστε βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές με ένα κλικ. Το Europass σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά πρότυπα! Να ανεβάσετε και να επεξεργαστείτε βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές ώστε να τα προσαρμόσετε σε κάθε αίτηση που υποβάλετε!

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Το έγγραφο που δίνει περισσότερες πληροφορίες για το δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχετε. 

Παράρτημα Διπλώματος

Το έγγραφο που δίνει πληροφορίες για το πτυχίο σας ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό από εργοδότες και εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο εξωτερικό

Κινητικότητα europass

Το έγγραφο που περιγράφει τις δεξιότητες που αποκομίσατε από μια εμπειρία κινητικότητας στο εξωτερικό που πραγματοποιήθηκε για λόγους εκπαίδευσης.  

Περισσότερα για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει την υποδομή για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass (EDCI) για να υποστηρίξει με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναγνωριστούν τα διαπιστευτήρια.

Τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass  αποτελούν την ψηφιακή έκδοση ενός επίσημου τίτλου σπουδών.

Χορηγούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκδίδει και τον επίσημο έντυπο τίτλο και ισοδυναμούν πλήρως με αυτόν.

Είναι απαραβίαστα και  μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας σε θέσεις εργασίας, πανεπιστήμια, θέσεις μαθητείας κλπ.

Με το Europass μπορείτε να αποθηκεύετε με ασφάλεια και να κοινοποιείτε τα ψηφιακά διαπιστευτήρια, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να προσφεύγετε στα πιστοποιητικά και τα διπλώματά σας σε έντυπη μορφή.

Eαν είστε φορέας και σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τα Ψηφιακά διαπιστευτήρια, σας προτρέπουμε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες εδώ

​Το σύστημα Europass για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια είναι εντελώς δωρεάν και απολύτως ασφαλές και διαχειρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είτε σπουδάζετε είτε ξεκινάτε την πρώτη σας εργασία το Europass σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε αποτελεσματικά τα προσόντα σας στην Ευρώπη.

Ανακαλύψτε τα εργαλεία που σας στηρίζουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία! 

Θέλετε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας; Στο europass.eu θα βρείτε ευκαιρίες εκπαίδευσης, καθώς και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την χώρα που σας ενδιαφέρει να σπουδάσετε.

Αναζητάτε εργασία ή νέες προκλήσεις, στο europass θα βρείτε θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη μέσα από το δίκτυο Eures. 

Εργοδότες, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν, επίσης, να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που προσφέρει το europass με διάφορους τρόπους.

 

το νεο Europass

 Σας βοηθά να:

  • Ανακαλύψετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας
  • Πληροφορηθείτε με αξιόπιστο τρόπο για ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας σε όλη την Ευρώπη·
  • Συντάξετε βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές με τη βοήθεια υποδειγμάτων τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας
  • Έρθετε σε επαφή με τα κατάλληλα δίκτυα υποστήριξης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

νεο europass

πώς λειτουργεί;

Μπορείτε να περιηγηθείτε στη σελίδα του europass και να  αναζητήσετε θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη!

Να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα ως επισκέπτης, το οποίο αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας.

Προκειμένου να έχετε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του europass, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό EU.

 

Πώς δημιουργώ λογαριασμό;

Μεταβείτε στο europass.eu επιλέξτε “Δημιουργήστε δωρεάν το δικό σας Europass”

Καταχωρήστε το e-mail σας, επιλέξτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Αμέσως θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το προφίλ σας.

Η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Europass.

 

Είναι απαραίτητος ο λογαριασμός;

Όχι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του europass ως επισκέπτης. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό σημείωμα ή το προφίλ σας αλλά οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται πάνω από 48 ώρες. Το βιογραφικό σας θα χρειαστεί να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε ακόμα να αναζητήσετε θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ωστόσο, για πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το europass, θα χρειαστεί να κάνετε λογαριασμό.

 

Τι ασφάλεια παρέχει;

Το Europass συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία (π.χ. πόσοι επισκέπτες γράφτηκαν στο Europass) και τάσεις (π.χ. πόσοι χρήστες του Europass διαθέτουν προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες).Τα προσωπικά σου στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ στη διαδικασία αυτή.

Το Europass δεν θα κοινοποιήσει ποτέ το προφίλ ή τα έγγραφά σου χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

Περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

 

Europass κάνε το επόμενο βήμα

Mεταβείτε στη σελίδα Europass της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 2.8 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 6