εοππεπ

Ενημερωτικο υλικο

Εθνικά Κέντρα Europass

To Europass ως Ευρωπαϊκό δίκτυο υποστηρίζεται από 34 Εθνικά Κέντρα 

Κάθε εθνικό κέντρο Europass πληροφορεί, προσανατολίζει και καθοδηγεί το κοινό, και κυρίως τους νέους, μέσω στοχευμένων δράσεων, ώστε να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν  προς όφελός τους τα εργαλεία που προσφέρει.

Κάθε εθνικό κέντρο υλοποιεί μια σειρά από δράσεις βάσει προγραμματισμού που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στοιχεία για τα Εθνικά Κέντρα Europass μπορείτε να δείτε εδώ

 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας

Ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο Europasss από το 2005
Οι δράσεις του Εθνικού Κέντρου 
 • Διαχειρίζεται και αναπτύσσει σε εθνικό επίπεδο το Europass και κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με αυτό.
 • Πραγματοποιεί συστηματικά δράσεις προβολής και ενημέρωσης, όπως σεμινάρια και ημερίδες, σχετικά με τα εργαλεία του Europass προς το ευρύ κοινό και τους σχετικούς φορείς
 • Δημιουργεί ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό για την προώθηση του europass
 • Συνεργάζεται με άλλα δίκτυα όπως το Δίκτυο Euroguidance, ΝCP/NQF, Eqavet για την προώθηση των ευρωπαϊκών εργαλείων που στηρίζουν την διαφάνεια των προσόντων και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
 • Έχει αναπτύξει και παρέχει δωρεάν την ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση του εγγράφου «Κινητικότητα Europass» (Europass Mobility Document) για πολίτες που μετακινούνται για λόγους εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας από την Ελλάδα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα
 • Εκδίδει δωρεάν το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass που απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει σε εθνικό επίπεδο την ευθύνη για την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων Ε.Ε.Κ.

Το έργο μας

εΦΑΡΜΟΓΗ κινητικοτητασ europass

Αναπτύξαμε και παρέχουμε  την ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση του εγγράφου «Κινητικότητα Europass» (Europass Mobility Document) για πολίτες που μετακινούνται για λόγους εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας από την Ελλάδα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα

σΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS

Αναπτύσσουμε και παρέχουμε δωρεάν το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass που απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει σε εθνικό επίπεδο την ευθύνη για την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων Ε.Ε.Κ.

υΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για τα εργαλεια europass

Εκδίδουμε ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς

Σεμιναρια & workshop   ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ EUROPASS

Συστηματικά πραγματοποιούμε σεμινάρια προς τα άτομα και φορείς σχετικά με τα εργαλεία του europass  

Απευθυνθείτε σε εμάς εάν…

Θέλετε να λάβετε το συμπλήρωμα πιστοποιητικού για να συνοδέψετε το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης που έχετε 

Θέλετε να εκδώσετε για τους συμμετέχοντες το έντυπο κινητικότητας Europass που αφορά σε προγράμματα κατάρτισης, εθελοντισμού ή πρακτικής άσκησης

Είστε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και θέλετε να υποστήριξη για το έντυπο Παράρτημα Διπλώματος 

Θέλετε να διοργανώσετε κάποια ενημερωτική δράση για τους μαθητές/σπουδαστές/εργαζόμενους σας σχετικά με το Europass

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Ψηφιακά Διαπιστευτήρια

Είστε ΑΕΙ και θέλετε να εκδώσετε το έντυπο κινητικότητας για τους φοιτητές που συμμετείχαν σε  πρόγραμμα Erasmus ανταλλαγής φοιτητών

Είστε σύμβουλος σταδιοδρομίας και θέλετε να αξιοποιήσετε τα εργαλεία του  Europass στην εργασία σας

Είστε εργοδότης και θέλετε να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αξιοποίησετε το europass ως εργαλείο επιλογής προσωπικού 

 Έχετε  ιδέες και προτάσεις βελτίωσης  για το europass

Θέλετε να μας πείτε την γνώμη σας για να γίνουμε καλύτεροι στις υπηρεσίες που προσφέρουμε 

EΟΠΠΕΠ

 

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  σχεδιάζει και εφαρμόζει Eθνικό Σύστημα Πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, και παράλληλα, υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.

Οι κύριοι άξονες δράσης στην εκπλήρωση της αποστολής του και οι βασικές περιοχές ευθύνης του ΕΟΠΠΕΠ είναι:

 Φορείς και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο

 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)

 Ισοτιμίες & Επαγγελματικά Δικαιώματα

Πιστοποίηση Προσόντων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε

 • Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NCP)
 • Εθνικό Κέντρο EUROPASS στην Ελλάδα
 • Εθνικό Κέντρο Euroguidance
 • Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
 • Eθνικός εταίρος του Eυρωπαϊκού Δικτύου ReferNet στην Ελλάδα. Επισκεφθείτε:

Γνωριστε τον ΕΟΠΠΕΠ

Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 4 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 5