Ποιους αφορα

το europass απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. Εργοδότες και φορείς μπορούν να επωφεληθούν με διάφορους τρόπους από τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που προσφέρει το europass

Όσους αναζητούν ευκαιρίες εκπαίδευσης

Το Europass  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς που αναζητάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες

Όσους αναζητούν εργασία

Το Europass  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς που αναζητάτε  εργασία στην Ευρώπη.

Όσους αναζητούν νέες προκλήσεις

Το Europass  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς που αναζητάτε εργασία στην Ευρώπη.

z

Εργοδότες

Μπορούν να επωφεληθούν πολλαπλά από τα εργαλεία του Europass να κατανοήσουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων και να έχουν πρόσβαση στο προφίλ τους εφόσον οι υποψήφιοι τους το επιτρέψουν ώστε να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. 

ΑΕΙ, Σχολεία, Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κατανοήσουν καλύτερα το επαγγελματικό προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευομένων και να δώσουν προβάδισμα στο Ίδρυμά τους χρησιμοποιώντας τα Ψηφιακά Διαπιστευτήρια και τα εργαλεία του Europass.

v

Σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σχετικοί εμπλεκόμενοι φορείς

 

Mπορείτε να βοηθήσετε τους συμβουλευόμενους σας στην δημιουργία και ανανέωση του προφίλ τους και να βρείτε αξιόπιστη πληροφόρηση για την εργασία και εκπαίδευση στην Ευρώπη.  

φορεις και europass

Εργοδότες και φορείς από διαφορετικούς χώρους επωφελούνται από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το νέο Europass.

 

Europass και φορείς

Το europass προσφέρει υπηρεσίες  σε εργοδότες και φορείς 

Φορείς Εκπαίδευσης

 Το Europass  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εσάς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα

Βοηθά να αναγνωρίσετε  ανάμεσα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα την εκπαίδευση που έχει ολοκληρωθεί, το μαθησιακό επίτευγμα, τις δεξιότητες και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από ένα άτομο, ώστε να προσφέρετε εξατομικευμένες προτάσεις μάθησης και εκπαίδευσης  ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των υποψηφίων.

Μπορείτε ακόμη να παρέχετε Συμπλήρωμα Διπλώματος στους αποφοίτους σας, Έγγραφο Κινητικότητας για εμπειρίες κινητικότητες και για προγράμματα erasmus φοιτητών.

Επωφεληθείτε από την αξιόπιστη υπηρεσία που παρέχει το Europass σχετικά με τα  Ψηφιακά Διαπιστευτήρια και πιστοποιήσετε ηλεκτρονικά την αυθεντικότητα των εγγράφων που εκδίδετε  δίνοντας προβάδισμα στο Ίδρυμά σας.

Εργαλεία :

 • Προφίλ europass
 • Europass CV
 • Συνοδευτική Επιστολή

 • Παράρτημα Διπλώματος
 • Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
 • Κινητικότητα Europass

Ψηφιακά Διαπιστευτήρια

 

 

Φορείς Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Με τα εργαλεία και πρότυπα εγγράφων που διαθέτει, παρέχει τη δυνατότητα να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους ή απόφοιτους να προσδιορίσουν και να περιγράψουν με σαφή και κατανοητό τρόπο τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που αποκτούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης,       της άτυπης μάθησης ή στο πλαίσιο της κινητικότητας όταν αποστέλλονται σε θέσεις εργασίας ή σπουδές στην Ευρώπη.

Μπορείτε να παρέχετε το  Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού για την Επαγγελματική Κατάρτιση που έχει αποκτηθεί, καθώς και το Έγγραφο Κινητικότητας, διευκολύνοντας την αποτύπωση και αναγνώριση ενός μαθησιακού  επιτεύγματος.

Επωφεληθείτε από την υπηρεσία σχετικά με τα Ψηφιακά Διαπιστευτήρια για να χορηγείτε ψηφιακά τους τίτλους σπουδών που απονέμετε αποδίδοντάς τους αυτόματα την γνησιότητα.

 

Εργοδότες 

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα από τα έγγραφα του Europass που θα έχει φτάσει σε εσάς από τους από υποψηφίους.  Ζητήστε από τους υποψήφιους να μοιραστούν μαζί σας το προφίλ τους στο Europass στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση για να σχηματίσετε μια πληρέστερη εικόνα για την επαγγελματική και εκπαιδευτική διαδρομή και τις δεξιότητες του υποψηφίου.

Με τα  εργαλεία του  europass λαμβάνετε αξιόπιστες πληροφορίες για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων. Όλες οι πληροφορίες  παρουσιάζονται με τυποποιημένη μορφή και σαφή τρόπο, διευκολύνοντάς σας να κατανοήσετε αμέσως τι γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία έχει ένα άτομο, τι  μπορεί να προσφέρει και να συγκρίνετε μεταξύ των υποψηφίων.

Δηλώστε τις ανάγκες σας, βρείτε τους κατάλληλους εργαζόμενους για εσάς!

Εργαλεία  και υπηρεσίες :

 • Προφίλ europass
 • Europass CV
 • Συνοδευτική Επιστολή

 • Παράρτημα Διπλώματος
 • Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Εργαλεία και υπηρεσίες :

 • Προφίλ europass
 • Europass CV
 • Συνοδευτική Επιστολή

 • Παράρτημα Διπλώματος
 • Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
 • Ευκαιρίες για σπουδές την Ευρώπη
 • Ευκαιρίες για εργασία στην Ευρώπη
 • Πληροφορείς για θέματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 • Αναγνώριση  και επικύρωση προσόντων

Σύμβουλοι σταδιοδρομίας  

Το Europass βοηθά στην ανάπτυξη μιας δια βίου σταδιοδρομίας.  Αξιοποιήστε τα εργαλεία που διαθέτει για να βοηθήσετε τα άτομα να περιγράψουν τις γνώσεις, τα επιτεύγματα, να αναστοχαστούν σχετικά με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να προσδιορίσουν τους στόχους και να λάβουν κατάλληλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

Εργάζεστε με μαθητές; η συνειδητή οικοδόμηση της σταδιοδρομίας ξεκινά στο σχολείο! Τα  εργαλεία europass είναι πολύ καλή ευκαιρία να συστηματοποιήσουν οι μαθητές   τις εμπειρίες, τις εργασίες, τις δεξιότητες και τα δυνατά τους σημεία  και να αρχίσουν να διαμορφώνουν τους στόχους της σταδιοδρομίας τους

Εργάζεστε με ενήλικες; Στηρίξτε τους συμβουλευόμενους σας με εργαλεία που τους βοηθούν να ξεκαθαρίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, να αναγνωρίσουν και να επιδείξουν τις δεξιότητες τους και να σχεδιάσουν το κάθε βήμα της σταδιοδρομίας τους!

Χρειάζεστε αξιόπιστη πληροφόρηση; Το europass,  παρέχει πληροφορίες για τη μάθηση στην Ευρώπη και την εργασία στην Ευρώπη που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες, όταν βοηθάτε τους πελάτες σας. Βρείτε ακόμα  επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με:

 

Το Europass περιέχει επίσης ειδικές ανά χώρα σελίδες με πληροφορίες για ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες, καθώς και για πηγές πληροφοριών και άλλα αντίστοιχα δίκτυα που μπορούν να παρέχουν στήριξη στους πελάτες σας.

Ψηφιακά Διαπιστευτήρια 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει την υποδομή για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass (EDCI) για να υποστηρίξει με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναγνωριστούν τα διαπιστευτήρια.

Τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass  αποτελούν την ψηφιακή έκδοση ενός επίσημου τίτλου σπουδών.

Χορηγούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκδίδει και τον επίσημο έντυπο τίτλο και ισοδυναμούν πλήρως με αυτόν.

Είναι απαραβίαστα και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις εργασίας, πανεπιστήμια κλπ.

Προτρέπουμε τους φορείς να βρουν χρήσιμες πληροφορίες εδώ

​Το σύστημα Europass για τα ψηφιακά διαπιστευτήρια είναι εντελώς δωρεάν και απολύτως ασφαλές και διαχειρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 4.3 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 4