Παράρτημα Διπλώματος Europass

 

 Για απόφοιτους Aνώτατων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων

Το Europass παράρτημα διπλώματος έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και να υποστηρίξει την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων.

Αποτελεί ένα  έγγραφο που επισυνάπτεται στον επίσημο τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το πτυχίο που διευκολύνουν τους εργοδότες ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κατανοήσουν τον τίτλο που έχετε.

Οι πτυχιούχοι όλων των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια έχουν το δικαίωμα να λάβουν το Europass Παράρτημα Διπλώματος δωρεάν. 

Τι πληροφορίες περιλαμβάνει

Το παράρτημα διπλώματος παρέχει πληροφορίες για τα προσωπικά σας επιτεύγματα, όπως διδακτικές μονάδες, βαθμολογία και τις γνώσεις που αποκτήσατε.

To βασικό του περιεχόμενο είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με:

  • τον τύπο και το επίπεδο του τίτλου σπουδών
  • το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο
  • το περιεχόμενο των μαθημάτων και τη βαθμολογία
  • τις περαιτέρω δυνατότητες που προσφέρει ο τίτλος σπουδών
  • το εθνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χορήγησε τον τίτλο [βάσει των στοιχείων που παρέχουν τα εθνικά κέντρα πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση (NARIC)
  • άλλες σχετικές λεπτομέρειες

ΔΕΝ υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και

ΔΕΝ εγγυάται την αυτόματη αναγνώριση του τίτλου σπουδών στο εξωτερικό.

Το Europass Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από κοινού από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πώς να το αποκτήσετε;

 

Χορηγείται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει απονείμει και το πρωτότυπο δίπλωμα ή πτυχίο.

Ο Νόμος προβλέπει ότι το Παράρτημα Διπλώματος:

 • θα εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
 • θα εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
 • το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος θα είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

  Γιατί να το χρησιμοποιήσετε

   Οφέλη για τα άτομα  

  Όταν υποβάλλετε αίτηση σπουδών ή εργασίας στο εξωτερικό, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο να εξηγήσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε με τις σπουδές σας. Εδώ ακριβώς μπορεί να  βοηθήσει το παράρτημα διπλώματος καθώς έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και να υποστηρίξει την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων.

  Βοηθά τους πτυχιούχους να εξασφαλίσουν ότι τα πτυχία τους αναγνωρίζονται από τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τις δημόσιες αρχές και τους εργοδότες τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό.

  Διευκολύνει τη σύγκριση τίτλων και προγραμμάτων σπουδών φοιτητών από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Περιέχει λεπτομερή περιγραφή των σπουδών που ολοκληρώθηκαν καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων  αλλά και των επιτευγμάτων σας κατά την διάρκεια των σπουδών.

  Το παράρτημα μπορεί επίσης να  διευκολύνει την πρόσβαση  σας σε ευκαιρίες απασχόλησης και συνέχισης των σπουδών σας στο εξωτερικό, καθώς συμβάλλει στο να αναγνωριστούν τα ακαδημαϊκά σας προσόντα τόσο από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και από τους εργοδότες.

  Οφέλη για τα Ιδρύματα 

  Για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναβαθμίζει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμουν.

  Προβάλλει καλύτερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και μεταξύ των εργοδοτών.

  Το παράρτημα συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της θεσμικής αυτονομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντας ένα κοινό πλαίσιο αναγνώρισης των ακαδημαϊκών προσόντων και συμβάλλει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης που επωμίζονται πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Το Εθνικό Κέντρο Europass μπορεί να υποστηρίξει Πανεπιστήμια και Ιδρύματα που επιθυμούν να παρέχουν το παράρτημα διπλώματος στους αποφοίτους τους, χορηγώντας οδηγίες καθώς και το πρότυπο έντυπο. 

  Για ΑΕΙ

  μπορείτε να κατεβάσετε τα πρότυπα έντυπα και τις σχετικές οδηγίες

   

  Το πτυχίο & το παράρτημα διπλώματος είναι ο τέλειος συνδυασμός για να υποβάλεις αίτηση σπουδών ή εργασίας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα..”

  Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

  Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

  Μέση βαθμολογία 3 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 2