Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού  χορηγείται σε όσους έχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρέχει πληροφορίες για τις γνώσεις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το δίπλωμα ή το πιστοποιητικό ώστε να γίνεται πιο κατανοητό, ιδιαίτερα στους εργοδότες και στα ιδρύματα των άλλων χωρών

Οι πληροφορίες στο Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού παρέχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

εuropass συμπληρωμα πιστοποιητικου

Ένα ευρωπαϊκό έγγραφο που διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού της ίδιας ειδικότητας.

k

Τι είναι

ένα  έγγραφο που συνοδεύει τον τίτλο σπουδών-το προσόν που έχετε αποκτήσει και δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν

Τι δεν είναι

υποκατάστατο πρωτότυπου πιστοποιητικού/διπλώματος

αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του προσόντος

t

Για ποιόν είναι;

απευθύνεται σε όποιον έχει δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΙΕΚ, ΕΠΑΛ Μαθητείας)

v

Παρέχει πληροφορίες για

 

  • τον σκοπό του επαγγελματικού σου προσόντος
  • το επίπεδό του
  • τα μαθησιακά αποτελέσματά του
  • το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Βοηθάει

τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κατανοήσουν καλύτερα το επαγγελματικό προσόν που έχετε αποκτήσει στην χώρα σας.

Πώς το αποκτάτε;

Κάποιες χώρες έχουν ήδη οργανώσει εθνικούς καταλόγους Europass Συμπληρωμάτων Πιστοποιητικού.

Στην Ελλάδα,  ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  στον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τα Επαγγελματικά Προσόντα (National Reference Point for Vocational Qualifications) είναι αρμόδιος να εκδώσει το συμπλήρωμα για ειδικότητες ΙΕΚ και ΕΠΑΛ Μαθητείας, καθώς είναι o φορέας που πιστοποίησης αυτών των τίτλων σπουδών.

αποκτηστε το δικο σας εuropass συμπληρωμα πιστοποιητικου

Εάν έχετε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ Μαθητείας μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το συμπλήρωμα πιστοποιητικού europass σε ελληνικά και αγγλικά επιλέγοντας μια από τις παρακάτω ενότητες.

Αρμόδιος για την έκδοση του είναι ο ΕΟΠΠΕΠ- Εθνικό Κέντρο Europass ο οποίος έχει  ευθύνη υλοποίησης  των εξετάσεων πιστοποίησης διπλωμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

01

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού europass για αποφοίτους ΙΕΚ

 

Έχετε επιτύχει στις εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ και έχετε λάβει το δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΙΕΚ; Βρείτε την ειδικότητα  που σας αφορά και κατεβάστε δωρεάν σε ελληνικά και αγγλικά το συμπλήρωμα πιστοποιητικού europass.

02

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού europass για αποφοίτους Mεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας

Εάν έχετε επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και έχετε λάβει το δίπλωμα για την τάξη ΕΠΑΛ Μαθητείας, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν σε ελληνικά και αγγλικά το συμπλήρωμα πιστοποιητικού europass για την ειδικότητα που έχετε τελειώσει.

03

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού europass για Μεταγυμνασιακά ΙΕΚ

Βρείτε και κατεβάστε δωρεάν το συμπλήρωμα πιστοποιητικού europass για την ειδικότητα που έχετε τελειώσει. 

 

04

Για φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εάν παρέχετε ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μπορείτε να βρείτε δωρεάν τα διαθέσιμα έντυπα για ειδικότητες ΙΕΚ, ΕΠΑΛ Μαθητείας και να ενημερώσετε τους καταρτιζόμενους σας ή να τους τους διευκολύνετε χορηγώντας τους εφόσον έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης κι έχουν λάβει το δίπλωμα τους.  

Το δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μαζί με το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass = ο τέλειος συνδυασμός για να υποβάλεις αίτηση σπουδών ή εργασίας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Μάθετε περισσότερα

σχετικά με τους τίτλους προσόντος στην Ελλάδα και τα σύστημα αναγνώρισης προσόντων στην Ευρώπη

Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 1 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 2