Ενημερωτικές Δράσεις: Απολογισμός

Απολογισμός δράσεων Εθνικού Κέντρου Europass 2022-2023 Το Εθνικό Κέντρο Europass υλοποίησε κατά τα έτη 2022 – 2023 μια σειρά δράσεων και ενεργειών επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα δωρεάν εργαλεία Europass.Ως Εθνικό Κέντρο Europass...