Ενημερωτικές Δράσεις: Απολογισμός

Ενημερωτικές Δράσεις του  Εθνικού Κέντρου Europass  Απολογισμός Ιούνιος 2020- Μάρτιος 2021 Δράσεις ενημέρωσης  Το Εθνικό Κέντρο Europass υλοποίησε μια σειρά δράσεων και ενεργειών επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση για το νέο Europass. Λαμβάνοντας υπόψιν και τα...