Δήλωση προσβασιμότητας

Το Europass (Εθνικό Κέντρο Europass της Ελλάδας) δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τον ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας αφορά στον ιστότοπο του Europass Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π https://europass.eoppep.gr/.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2102709013-9093) ή η υποβολή του αιτήματος του/της ενδιαφερόμενου/ης στο e-mail: europass@eoppep.gr . Αν το αίτημα δεν απαντηθεί εγκαίρως ή ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, email: press@synigoros.gr

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε σελίδες ευρωπαικης πολιτικής ακολουθούν ομοίως την πολιτική προσβασιμότητας https://european-union.europa.eu/web-accessibility-policy_el

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 01/04/2023.

 

Πως θα αξιολογούσατε αυτή τη σελίδα;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 5 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 2