europass logo

Κινητικότητα Europass

cities

Το έγγραφο Europass Κινητικότητα (Mobility) είναι ένα προσωπικό έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. εκπαίδευση/ κατάρτιση μέσω προγράμματος Erasmus+, θέση εργασίας στο εξωτερικό, εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση κτλ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Εγγράφου είναι η εμπειρία κινητικότητας να στόχευε στη μάθηση, και να πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον.

Πώς το αποκτάτε;

Μέσω του οργανισμού (Σχολείου/ Εταιρείας/ Ι.Ε.Κ./ Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) που είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση της εμπειρίας κινητικότητας που πραγματοποιήσατε. Ο οργανισμός σας («Φορέας Αποστολής»), καθώς και ο οργανισμός που σας φιλοξένησε στο εξωτερικό («Φορέας Υποδοχής») εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα για την Κινητικότητα του Εθνικού Κέντρου Europass και ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί το προσωπικό σας Έγγραφο.

Τι κερδίζετε από τέτοια προγράμματα κινητικότητας;

 • Εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας και αναπτύσσετε νέες δεξιότητες
 • Εξασκείστε σε μία ξένη γλώσσα κι έρχεστε σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτισμό
 • Αποκτάτε νέους φίλους ή και μελλοντικούς συνεργάτες
 • Αυξάνετε την απασχολησιμότητά σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Αναλυτικές πληροφορίες για ελληνικούς φορείς αποστολής

Προκειμένου να εκδώσετε Έγγραφα «Κινητικότητα Europass» για εμπειρίες κινητικότητας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα τις οποίες πραγματοποίησαν μαθητές/ φοιτητές/ εργαζόμενοι στον οργανισμό σας, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

 • Στην ενότητα «Εγγραφή» δηλώνετε το ονοματεπώνυμο του ατόμου από το φορέα που πρόκειται να διαχειρίζεται το νέο σας λογαριασμό στο Europass, το όνομα χρήστη και τον κωδικό που επιθυμείτε, το email του φορέα σας και επιλέγετε στο κουτάκι «Φορέας Αποστολής».
 • Ελέγχετε το email που δηλώσατε στην εγγραφή. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα περιέχει ένα σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. ΠΡΟΣΟΧH το mail αυτό θα πρέπει όπως διαβάσατε και παραπάνω να είναι το mail του φορέα και όχι ένα προσωπικό.
 • Πηγαίνετε στην ενότητα «Εφαρμογή Κινητικότητα Europass» και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που επιλέξατε στην εγγραφή.
 • Μπαίνοντας στην εφαρμογή, δηλώνετε αναλυτικά τα στοιχεία του οργανισμού σας – φορέα αποστολής (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Νόμιμο εκπρόσωπο κτλ).
 • Ειδοποιείτε το Φορέα Υποδοχής να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία με εσάς (βήματα 1-4), με μόνη διαφορά τη γλώσσα (θα την πραγματοποιήσουν στα αγγλικά: βλ. επιλογή «Αγγλικά» στην αρχική σελίδα του Europass). Σε αυτό το σημείο μαζί με την ειδοποίηση θα μπορούσατε να του στείλετε τις παρακάτω οδηγίες.
  • Go to http://europass.eoppep.gr/index.php/en
  • Click on “Europass Mobility” on the left of the page.
  • Click on “Registration”.
  • Fill in the fields, using an email address which can be easily accessed by your organisation. Notifications from Europass Greece will be sent there. Very important: on the “sender/host” tab, choose Host.
  • Check the email address you entered in order to activate your account.
  • Click on “Europass Mobility Application” (under “Registration”). There is an “English” option on the bottom right.
  • Enter the username and password you chose while registering
  • Enter your organisation’s details.
  • Submit/ send.
  • When your organization is registered as Host on the Greek Europass online system (this can take up to 3 days), you will be able to log in to your account in order to complete field 5a (and 5b, for universities only) for every Greek applicant with whom you collaborate. Use this link for logging in.
 • Αφού ο Φορέας Υποδοχής ολοκληρώσει την εγγραφή (Registration) και την αναλυτική δήλωση των στοιχείων του (Europass Mobility Application), μπορείτε να αρχίσετε να συμπληρώνετε τα έγγραφα (Αιτήσεις) για τους συμμετέχοντες από τον οργανισμό σας που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα για τα πεδία της κάθε αίτησης:
  • Στο πρώτο πεδίο συμπληρώνετε τις ατομικές πληροφορίες του συμμετέχοντα (τα κουτάκια με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά).
  • Το δεύτερο πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
  • Στο τρίτο πεδίο βρίσκετε στην «Αναζήτηση» το φορέα υποδοχής σας και τον επιλέγετε με αριστερό κλικ. ΠΡΟΣΟΧΗ Όλα τα στοιχεία του φορέα υποδοχής θα συμπληρωθούν αυτόματα από το σύστημα μόλις τον επιλέξετε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επειδή ο φορέας υποδοχή σας επιλέγεται μέσα από την λίστα των φορέων της εφαρμογής θα πρέπει να πατήσετε στο πεδίο «αναζήτηση» για να τον βρείτε. Γι αυτό πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε μια νέα αίτηση κινητικότητας εξασφαλίστε ότι ο φορέας υποδοχής σας έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην εφαρμογή του EUROPASS.
  • Στο τέταρτο πεδίο γράφετε τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας στα ελληνικά και τα αγγλικά, και όποια άλλη σχετική πληροφορία είναι απαραίτητη.
  • Κάνετε υποβολή της αίτησης
  • Ειδοποιείτε το ΦΥ σας να μπει στο λογαριασμό του (username &amp password στο Europass Mobility Application). Για κάθε αίτηση που έχετε υποβάλει, ο ΦΥ πρέπει να συμπληρώσει στα αγγλικά τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας (πεδίο 5), και να κάνει υποβολή.
  • Συνδέεστε και πάλι στο λογαριασμό σας (Εφαρμογή «Κινητικότητα Europass»). Σας εμφανίζεται το πεδίο 5 συμπληρωμένο στα αγγλικά από το ΦΥ σας. Μεταφράζετε στα ελληνικά τις πληροφορίες του, και κάνετε υποβολή.
  • Το Εθνικό Κέντρο Europass ελέγχει και εγκρίνει τις αιτήσεις που υποβάλατε, ολοκληρώνοντάς τις. Μπαίνοντας στο λογαριασμό σας, μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τις ολοκληρωμένες αιτήσεις σας στα ελληνικά και στα αγγλικά.
  • Υπογράφετε και σφραγίζετε στα αντίστοιχα πεδία, και στέλνετε ταχυδρομικά τις αιτήσεις στο ΦΥ για να κάνει το ίδιο και να σας τις στείλει πίσω επίσης ταχυδρομικά. Διαφορετικά, μπορεί ο ΦΥ σας να κατεβάσει τις αιτήσεις σας από το δικό του λογαριασμό και να σας τις στείλει ταχυδρομικά υπογεγραμμένες και σφραγισμένες ώστε να τις ολοκληρώσετε αφού τις παραλάβετε.
  • Οι αιτήσεις σας είναι έτοιμες για να τις μοιράσετε στους συμμετέχοντες. Εάν το επιθυμείτε, κρατάτε μία φωτοτυπία για το αρχείο του οργανισμού σας.